Klub přátel dětí DD

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je občanské sdružení, založené v květnu 1997 podle zák. 83/1990 Sb. a řádně zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub je právnickou osobou, sdružující fyzické i právnické osoby, které vyvíjejí činnost podle svých možností na podporu dětí a mládeže z dětských domovů na území České republiky.

Statutárním orgánem je RADA KLUBU, která řídí činnost sdružení, rozděluje získané finanční prostředky ve prospěch dětí z dětských domovů a dohlíží na účelné využití financí.

Veškerá činnost KLUBU je závislá na sponzorských darech a členských příspěvcích. ČLENEM KLUBU může být každý občan ČR, starší osmnácti let a také každá právnická osoba. Členský příspěvek si dle svých možností určuje každý člen sám. Vychází pouze z minimální sazby, tj. 100 Kč ročně u fyzických osob a 1 000 Kč ročně u osob právnických.

Posláním této organizace je všestranně pomáhat dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít a být vychovávány ve vlastní rodině.

Činnost klubu je zaměřena zejména na podporu

  • vzdělávání dětí a mládeže z dětských domovů
  • zájmových aktivit dětí v dětských domovech
  • rozvoje sportovního vyžití dětí a mládeže z dětských domovů
  • individuálně talentovaných dětí

Staňte se i Vy členem Klubu a podpořte děti v dětských domovech.

Podpořit činnost klubu je možné i bez členství, a to poukázáním finančního daru ve výši dle uvážení dárce na účet 191815510217/0100 u Komerční banky Rakovník.