Léto 2019

Skončilo léto a s ním i prázdniny a my všichni doufáme, že si děti z DD prázdniny užily a budou mít na co vzpomínat. I tento rok jsme finančně přispěli na mezinárodní dětský tábor, který pořádá Rytířský řád Sv. Václava a kterého se účastní děti z DD z Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Tábor se konal opět v rekreačním areálu zátiší u obce Hamr na Jezeře. Součástí letního tábora byl i výlet do Polska a možnost zúčastnit se zde sportovní olympiády. Klub přátel dětí DD zajistil na táboře účast dvou zdravotnic, které děti učily, jak poskytnout první pomoc.

Dlouhodobě přispíváme i na ozdravný pobyt pro děti z DD Liptál.  Každý rok jezdí tyto děti do Chorvatska, kde se léčí z chronických zdravotních problémů, jako je astma nebo ekzém. Ale my věříme, že pobyt u moře, koupání a sluníčko nepůsobí jen na fyzické problémy těchto dětí, ale má pozitivní vliv na psychiku – na jejich trápení a bolesti, které nosí uvnitř.

 

 

A do třetice naše finanční pomoc putovala organizaci „Dobré víly dětem“, která svou činnost zahájila v roce 2015 a dává dětem to nejcennější – čas, pozornost a lásku. Tato organizace pořádá již 4. ročník letního tábora pro děti z DD. Tábor se konal od 10. 8. do 17. 8. v Jizbici pod Blaníkem a tento rok se ho účastnilo 58 dětí.

XII. Charitativní aukce – Fotogalerie

XII. Charitativní aukce

Klub pořádal tento rok již XII. Charitativní aukci výtvarných děl předních umělců v prostorách restaurace Žofín Garden.

Dražila se díla od Jiřího Anderleho, Ivany Barazi, Jiřího a Martina Boudy, Jana Brabence, Tomáše Bíma, Aleny Cikové, Alexandry Dětinské, Vladimíra Hally, Tomáše Hřivnáče, Evy Jandejskové, Vratislava Nohy, Borise Jirků, Kristiana Kodeta, Zuzany Kořistkové, Jarmily Králové, Dominika Mareše, Pavla Trucla, Eleny Muškiny, Milana Nováka, Alexandra Onishenka, Jiřího Slívy, Emmy Srncové, Karla Svolinského, Vladimíra Suchánka,  Josefa Velčovského, Vincence Vinglera, Bohunky Waage a  Světlany Žalmánkové.

Výtěžek aukce, kterou již tradičně moderoval Alexandr Hemala, byl celkem 899.000 CZK a bude použit na podporu sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů, na pomoc matkám handicapovaných dětí, na sportovní a kulturní akce dětí z dětských domovů, na podporu vzdělávání talentovaných dětí a na další aktivity, které Klub přátel dětí DD dlouhodobě podporuje.

Slavnostní večer –  nad kterým převzal záštitu místostarosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma – zahájila svým vystoupením zpěvačka Petra Černocká za doprovodu kytaristy Jiřího Pracného. Mediálním partnerem byl magazín Statuss a celý večer byl provoněn výbornou kávou od společnosti Dallmayr.

Veliký dík patří všem štědrým lidem, bez kterých by Klub přátel dětí dětských domovů nemohl charitativní projekty realizovat.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

X. Benefiční koncert „DĚTI DĚTEM“ 2018 – Fotogalerie

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2018

V letošním roce pořádal Klub přátel dětí DD ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí již X. benefiční koncert „Děti dětem“. Koncert se konal 25. 10. 2018 v sále Městského kulturního centra v Novém Strašecí a záštitu nad ním převzal starosta města pan Mgr. Karel Filip. Jako minulý rok jsme se snažili zpříjemnit koncert dětem a přichystali pro ně občerstvení s výbornou čokoládou a zákusky, pro dospělé byla připravena káva a welcome drink. Náš koncert opět navštívila a zazpívala Bohumila Sommerová, která vyrůstala v dětském domově v Plzni. Velmi nás potěšila návštěva paní Hanky Křížkové, která jako každý rok bývá naším milým hostem a  děti z dětských domovů jsou vždy její přítomností nadšeni. V průběhu večera vystoupily děti z dětských domovů  Žatec, Olomouc, Tachov a Sázava. Všechny děti, ale i dospívající, byli perfektně připraveni, snažili se podat co nejlepší výkon a to jak ve hře na housle, tak ve zpěvu a tanci. My jim za to vyslovujeme veliké dík.

Jako minulé roky bylo vstupné na koncert dobrovolné, výtěžek byl věnován onkologicky nemocným dětem a to na ozdravné pobyty, které jsou pro jejich uzdravení velmi důležité.

Věříme, že si všichni koncert úžasně užili a těšíme se na příští rok, kde nás všechny děti přesvědčí o nadání a radosti z nově získaných dovedností.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mezinárodní tábor dětí z DD 2018

Klub přátel dětí DD již řadu let finančně přispívá na mezinárodní letní tábor pro děti z dětských domovů, který organizuje Rytířský řád Sv. Václava. Tohoto tábora se každý rok zúčastní více jak 100 dětí a vychovatelů z DD z Polska, Maďarska, Slovenské republiky, Chorvatska a České republiky. Tento rok se letní setkání konalo v rekreačním areálu Zátiší u obce Hamr na Jezeře v České republice v termínu od 1.7. do 13.7. 2018. V rámci letního pobytu měli děti a mládež možnost navštívit i město v Polské republice, kde se zúčastnily letní sportovní olympiády. Tento rok bylo téma tábora „Obelix a Asterix“, takže děti si připravovaly kostýmy na toto téma a absolvovaly různé hry a soutěže v tomto duchu. Některé členky Klubu strávily na táboře pár dní a byly svědky snahy vedoucích připravit pro děti co nejvíce zábavy, něco zajímavého je  naučit a všichni měli možnost si najít nové přátele.

A vše se jim výborně daří!

Nová spolupráce 2018

Tento rok jsme navázali spolupráci s organizací  DOBRÉ VÍLY DĚTEM, která byla založena v roce 2015 z důvodu pomáhat také dětem z dětských domovů. Mezi jejich aktivity patří individuální pomoc těmto dětem, hledání talentu a rozvíjení jejich silných stránek, doučování, ale i zajištění uměleckých kroužků v DD nebo rekreačně vzdělávací pobyty. Jednou z nich je i dětský tábor pro děti z DD, který se koná v srpnu v Jizbici pod Blaníkem a na který Klub přátel dětí DD finančně přispěl.

 

 

 

Naše spolupráce ale začala již na začátku tohoto roku, kdy Klub přátel dětí DD finančně přispěl na výcvik psa. Canisterapie je metodou pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na zdraví člověka prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Je nápomocen při rehabilitačním cvičení, hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty a je to důvěrník, kamarád a věrný společník.

XI.Charitativní aukce 2018 – fotogalerie

« 1 z 2 »

XI. Charitativní aukce 2018

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí existuje již 21 let.  Vznikl v roce 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj

Činnost této organizace se z velké části daří financovat právě díky Charitativní aukci uměleckých děl známých osobností, kterou tento rok Klub pořádal již po jedenácté.  Aukce proběhla dne 3. 5. 2018 opět v prostorách restaurace Žofín Garden a opět se zde objevila díla od známých českých umělců, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Byli to: Jiří Anderle, Ivana Barazi,  Boris Jirků, Jiří  Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, František Ringo Čech, Vladimír Halla, Eva Jandejsková, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Josef Nálepa, Vratisla Noha, Alexander Onishenko, Jiří Slíva, Dominik Mareš, Josef Velčovský, Amma Srncová, Jaroslava Šetelíková, Bohunka Waage, Světlana Žalmánková a další.

Aukci s velkým úspěchem moderoval čestný člen spolku Alexandr Hemala a hudební ozdobou večera bylo vystoupení české zpěvačky Marcely Holanové.  Dohromady letos dražba vynesla 902 tisíc korun.

Výtěžek z aukce bude použit i nadále na aktivity Klubu, jimiž jsou sociální projekty společenské integrace mládeže z dětských domovů, na pomoc talentovaným dětem z dětských domovů a  na podporu vzdělávání a rozvíjení zájmových aktivit. Za 21 let činnosti jsme rozšířili naše aktivity i na pomoc matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní péči, dále realizujeme motivační kurzy vaření v azylových domech. Finančně přispíváme na materiál do chráněných dílen celodennímu stacionáři pro handicapované děti a dospívající v Rakovníku. Pomáháme stacionáři pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na canisterapii, hypoterpii a muzikoterrapii,ale snažíme se pomáhat i  dětem ze sociálně slabých rodin.

To vše můžeme realizovat díky všem skvělým a štědrým lidem, bez jejichž pomoci by Klub přátel dětí DD nemohl všechny charitativní projekty realizovat, a proto jim patří veliké díky.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Dvacetiletý příběh pomoci

V roce 2017 oslavil Klub přátel dětí dětských domovů dvacet let od vzniku. Klub byl založen s primárním cílem pomáhat dětem z dětských domovů, ale jeho činnost se během let rozšířila i na další aktivity.

Kdo jsme

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je Klub, který vznikl 13. 5. 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů. Tehdejší ředitelka Dětského domova v Novém Strašecí Jarmila Dolejšková právě končila své působení a odcházela na zasloužený odpočinek. Dost dobře si neuměla představit život bez dětí a konkrétně bez dětí z dětských domovů, kterým se více než 30 let snažila se svými kolegy nahrazovat rodinu. Znalost života a potřeb v dětských domovech jí vedla k rozhodnutí založit občanské sdružení, které by pracovalo ve prospěch těchto dětí a měla štěstí, že pro tuto činnost získala celou řadu skvělých osobností – tetiček. Děti v dětských domovech nestrádají materiálně, naopak jsou všestranně a dobře zabezpečené. Tety a strýčkové v dětských domovech se v náhradních rodinách o svěřené děti starají s osobním nadšením a velkou citovou angažovaností a s maximálním úsilím aplikují zásady rodinné výchovy  v této náhradní péči.

Traumatizované zážitky poznamenají citový vývoj dítěte. Proto je důležité, aby děti, které prožily neradostné dětství či trauma, byly obklopeny lidmi, kteří je mají rádi, kteří budou při nich stát, podporovat je, chválit a povzbuzovat. Nejen to, že jsme se snažili je pochopit, ale došli jsme také k lepšímu pochopení a porozumění jejich traumatu. Tyto děti se dostaly do nerovného postavení bez vlastního přičinění. Ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí tedy musí včas, systematicky a dlouhodobě intervenovat instituce a jiné organizace s celospolečenskou odpovědností.

 

To nejcennější, co ale vkládáme do naší práce, je především naše láska k potřebným dětem a snaha veškerou svou dobrovolnickou práci vykonávat z celého svého srdce.

 

Dvacetiletý příběh pomoci

Informace o naší činnosti během 20-ti let působení Klubu

 

A/   Nejrozsáhlejší činností byl od počátku soc. projekt podporovaného bydlení pro děti a mladistvé z dětských domovů. Celý projekt byl rozdělen do 3 částí:

 1. a) Dům na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707 – „Startovací byty“
 2. b) DOMOV – Rakovník, Pražská 97
 3. c) DOMOV – Velvary, Chržínská 47
 4. d) VLASTNÍ BYDLENÍ – Individuální podpora již plně společensky integrovaných svěřenců v jejich snaze získat vlastní nájemní smlouvu nebo byt.

 

Takže již v roce 1998 jsme zrealizovali projekt chráněného bydlení „Dům na půli cesty“ a „Domov dětem“. Tam se již plnoletí jedinci museli připravit do samostatného života, zvládnout základní dovednosti od vedení vlastní domácnosti, jednání s úřady, či nácvik bezkonfliktních interpersonálních vztahů na pracovišti i v domě mezi sousedy.  V rámci projektu byly zřízeny byty v Novém Strašecí, v Rakovníku, ve Velvarech. V roce 2002 bylo zahájeno podporované bydlení pro děti z DD Nymburk. V rámci tohoto bydlení jsme zafinancovali pořízení jednoho velkého byty pro rodinnou skupinu DD Nymburk, kde žilo 8-10 dětí ve věku od 3-18 let se dvěma tetami a strýčkem jako rodina. Dále byly pořízeny tři startovací byty pro mladistvé, kteří své mateřské zařízení (DD Nymburk) v 18-ti letech  opustili. Asistenci u mladistvých v těchto bytech zajišťovali tetičky a strýček, pečující o rodinnou skupinu.

V rámci našeho hlavního sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů jsme v uplynulých letech poskytli nejen přístřešek, ale i odpovědnou přípravu pro samostatný život celkem 36 mladistvým. Naším cílem je pomoci dětem a dospívajícím z dětských domovů, kteří prožili své dětství bez lásky a péče vlastních rodičů, vybudovat si svůj vlastní domov, s naší pomocí si osvojit návyky a dovednosti potřebné k vedení samostatného života a naučit se nést odpovědnost za vlastní jednání a rozhodnutí. Za pomoci členek Klubu si naši svěřenci nacvičovali jednání s úřady.  Zvyšovaly se tím jejich šance při hledání práce, posilovaly se jejich kompetence při hospodaření ve vlastní domácnosti a tím dokázali čelit celé řadě nástrah. Největší podpory se jim dostávalo při zajišťování zaměstnání a následné motivaci k nastavení dobrých interpersonálních vztahů na pracovišti, ale především k udržení zaměstnání.  Aktuálně evidujeme 75% úspěšně socializovaných svěřenců.

 

B/ Snažíme se spravedlivě věnovat svou pozornost každoročně dětem z nejrůznějších DD a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj. Jedná se především o tyto činnosti:

 • Volnočasové aktivity jako jsou olympiády, sportovní hry, divadelní a hudební festivaly realizované dětskými domovy
 • Podpora talentovaných dětí z dětských domovů, kde přispíváme na jazykové pobyty či studium nejrůznějších oborů, včetně uměleckých
 • Další vzdělávání a rekvalifikační kurzy v oborech kuchař, číšník, zahradník, pečovatelka

 

C/ Mezi naše další činnosti patří:

 • Již 20 let podporujeme domov Ráček, celodenní stacionář pro handicapované děti, kterému přispíváme na materiál do chráněných dílen, na sportovní aktivity a ozdravné pobyty
 • Spolupracujeme dlouhodobě s organizací, která pomáhá matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní práci
 • Pod naším vedením se realizují kurzy vaření a stolování v azylových domech pro matky s dětmi v Plzni a v Rumburku, ale i pro sociálně slabé klienty z komunitního centra
 • Dlouhodobě podporujeme stacionář pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na hipoterapii, canisterapii a muzikoterapii, které pomáhají dětem k jejich zlepšení zdravotního stavu
 • V roce 2016 jsme již po osmé realizovali koncert „Děti dětem“, jehož hlavní myšlenkou je, aby děti z dětských domovů pomohly zdravotně a sociálně handicapovaným vrstevníkům, ale i představit šikovné děti z dětských domovů, které mají odvahu žít vlastní život naplno.
 • Podporujeme finančně terapeutické programy v OS Sluneční paprsek, NF Slunce pro všechny
 • Podporujeme a finančně se podílíme na realizaci zájmových kroužků a vzdělávání pro děti ze sociálně slabých rodin

 

Za 20 let se podařilo mnoho dobrého. Náš tetičkovský tým společně usiloval o dosažení hlavního cíle, který je zdůrazněn i v názvu naší organizace. Celých 20 let my jako tetičky a vy všichni, které jsme zde vyjmenovaly jako sponzory a příznivce, jsme společně usilovali být dobrými a užitečnými přáteli potřebných dětí. Společně jsme se všichni radovali z každého i malého úspěchu. Neúspěchy nás spojily a motivovaly k dalším aktivitám. Pozitiva však  převažují. Což  dokazuje i skutečnost, že máme 75 % úspěšnost v našem projektu „sociální integrace mládeže z dětských domovů“.  Všichni tito úspěšní svěřenci  poskytnutou šanci využili a našli své místo v životě. Většina jich má i vlastní rodiny, o své děti zodpovědně pečují, jsou schopni vést spořádaný život. Dětičkám z DD jsme pomohli rozvíjet jejich osobnost a talenty. Podpořili jsme je jak ve vzdělávání, tak v zájmech sportovních i kulturních. To vše s cílem dát jim možnost vést lepší způsob života než jejich rodiče. Osud jim nedopřál láskyplnou rodičovskou péči ve slušné rodině, ale díky Vám všem, kteří jste nám věřili a věříte, díky Vaší podpoře, jsme mohli  celých 20 let těmto dětem pomáhat v jejich zdařilém startu do samostatného života.

Vřelé díky Vám všem, milí přátelé.