XI. Charitativní aukce 2018

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí existuje již 21 let.  Vznikl v roce 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj

Činnost této organizace se z velké části daří financovat právě díky Charitativní aukci uměleckých děl známých osobností, kterou tento rok Klub pořádal již po jedenácté.  Aukce proběhla dne 3. 5. 2018 opět v prostorách restaurace Žofín Garden a opět se zde objevila díla od známých českých umělců, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Byli to: Jiří Anderle, Ivana Barazi,  Boris Jirků, Jiří  Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, František Ringo Čech, Vladimír Halla, Eva Jandejsková, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Josef Nálepa, Vratisla Noha, Alexander Onishenko, Jiří Slíva, Dominik Mareš, Josef Velčovský, Amma Srncová, Jaroslava Šetelíková, Bohunka Waage, Světlana Žalmánková a další.

Aukci s velkým úspěchem moderoval čestný člen spolku Alexandr Hemala a hudební ozdobou večera bylo vystoupení české zpěvačky Marcely Holanové.  Dohromady letos dražba vynesla 902 tisíc korun.

Výtěžek z aukce bude použit i nadále na aktivity Klubu, jimiž jsou sociální projekty společenské integrace mládeže z dětských domovů, na pomoc talentovaným dětem z dětských domovů a  na podporu vzdělávání a rozvíjení zájmových aktivit. Za 21 let činnosti jsme rozšířili naše aktivity i na pomoc matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní péči, dále realizujeme motivační kurzy vaření v azylových domech. Finančně přispíváme na materiál do chráněných dílen celodennímu stacionáři pro handicapované děti a dospívající v Rakovníku. Pomáháme stacionáři pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na canisterapii, hypoterpii a muzikoterrapii,ale snažíme se pomáhat i  dětem ze sociálně slabých rodin.

To vše můžeme realizovat díky všem skvělým a štědrým lidem, bez jejichž pomoci by Klub přátel dětí DD nemohl všechny charitativní projekty realizovat, a proto jim patří veliké díky.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2017

Dne 25. 10. 2017 jsme uspořádali ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí již IX. benefiční koncert „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v Městském kulturním centru v Novém Strašecí a záštitu nad ním převzal starosta města pan Mgr. Karel Filip.  V průběhu večera vystoupily jak malé, tak velké děti z dětského domova  Žatec, Olomouc, Tachov a Sázava. Mohli jsme vidět taneční vystoupení Berušky, nebo si poslechnout folklór ze západních Čech. V úvodu večera zazpívala jako host paní Hanka Křížková. Cílem koncertu bylo opět představit děti z dětských domovů ve městě, kde před dvaceti lety vznikl Klub přátel dětí DD a seznámit veřejnost s výsledky jejich činnosti.

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a pro všechny zúčastněné bylo přichystáno pohoštění jako poděkování za účast.  Výtěžek z koncertu je opět věnován onkologicky nemocným dětem z Fakultní nemocnice Motol.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

X. Charitativní aukce obrazů

Dne 3. 5. 2017 jsme uspořádali již X. charitativní aukci uměleckých děl známých umělců. Celou akci moderoval pan Alexander Hemala, kterému náleží velké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu. Pro všechny přítomné zde zazpíval významný český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr a tím přispěl k nádherné atmosféře večera, děkujeme.

Svá díla na tuto aukci věnovali umělci jako Jiří Anderle, Ivana Barazi, Adolf Born, Jiří Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, Alena Ciková, Vladimír Halla, Boris Jirků, Kristian Kodet, Alexandr Onishenko, Emma Srncová, Jarmila Králová, Dominik Mareš,  Taťana Macholdová, Michal Moravec, Josef Nálepa, Vratislav Noha, Tomáš Rohan, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Jaroslava Šetelíková, Robert Vano, Josef Velčovský,  Maxim Velčovský, Bohunka Waage, Václav Zoubek, Světlana Žalmánková, Zuzana Kořistková,  Xinben Huang.

Tento večer se povedlo získat neuvěřitelných 1.000.000 Kč, díky kterým můžeme i nadále realizovat naše projekty. Vřelé díky vám všem.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

VIII. ročník benefičního koncertu Děti dětem

5.10.2016

Již po osmé proběhl benefiční koncert Děti dětem, kde vystoupily děti z dětských domovů z Olomouce, Žatce, Tachova, Nového Strašecí, Sázavy a Plzně. Byl zde předán šek v hodnotě 50.000,- občanskému sdružení Sluneční paprsek na ozdravné pobyty pro onkologicky nemocné děti z FN Motol. Hostem večera byla paní Hanka Křížková.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

IX. Charitativní aukce 2016

12.5.2016

V květnu jsme uspořádali Charitativní aukci obrazů, která proběhla v krásných prostorách restaurace Žofín Garden.
Srdečně děkujeme všem autorkám a autorům, kteří nám věnovali díla do aukce, houslovému virtuózovi Pavlu Šporclovi za nezapomenutelný zážitek a především Alexandru Hemalovi, který nás mistrovsky provázel celým večerem.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Podpora Domova sv. Zdislavy

10.4.2016

Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni. Jedná se o kurzy vaření, jejichž cílem není pouze motivovat maminky k pravidelné každodenní přípravě kvalitní a vyvážené stravy, ale také stmelovat kolektiv našich klientek a přispívat tak k celkově lepší atmosféře celého domova.

Podpora AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

31.12.2015
Akce podpořené v roce 2015 v AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni:
1. Kurz vaření pod vedením naší tetičky Jarmily Divišové.
2. Sponzorské stříhání poskytnuté paní Romanou Topinkovou a salonem Matrix.
3. Turistické a výtvarné činnosti.
Poděkování Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

VIII. Charitativní aukce 2015

11.5.2015

V květnu jsme uspořádali VIII. Charitativní aukci uměleckých děl známých umělců.
Za sponzorování a možnost pořádat akci v Restauraci Žofín Garden děkují členky Klubu společnosti Zátiší Group. Děkujeme, také panu Hrubému z Paláce Žofín, který poskytl zdarma parkovací plochu pro účastníky akce a technické zázemí.
Celou aukci moderoval a licitoval sponzorsky pan Alexander Hemala, kterému náleží velké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu.
Svá díla pro tuto aukci věnovali umělci: Jiří Anderle, Genadij Alexandrov, Ivana Barazi, Adolf Born, Jiří Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, František Ringo Čech, Jan Drocár, Lucie Gelemová, Lukáš Hausenblas, Merlin Jahodová, Josef Ladislav Jícha, Boris Jirků, Kristian Kodet, Jarmila Králová, Táňa Macholdová, Dominik Mareš, Josef Nálepa, Milan Novák, Jiřina Nováková, Vladimír Pechar, Pavel Sivko, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Otakar Šembera, Martin Vavrys, Josef Velčovský, Tereza Vosková, Bohunka Waage, Václav Zoubek, Světlana Žalmánková, Kateřina Caira Hrachovcová, Alexandr Onishenko, Robert Vano a Galerie Jakubská.
Za skvělý výtěžek 677 000,- Kč patří velké poděkování všem uvedeným umělcům i tetičkám, které se podílely na přípravě a organizaci této akce.
Manželé Hemalovi mají největší podíl na získaných uměleckých dílech i na pozvání účastníků na akci. Tetička Ivanka opět zajistila krásný katalog a Milča sehnala fotografku, která katalog profesionálně nafotila. Alenka zajistila pro Klub stojany a v průběhu přípravy celé akce obrazy sbírala a uchovávala. Ostatním patří velký dík za zajištění sponzorů, kteří nás byli ochotni podpořit. Pomoc s organizací celé akce přijeli i odchovanci našich startovacích bytů, kteří nám nyní dobrovolně pomáhají.
Pro všechny přítomné zpívala Radka Fišarová, kterou doprovázel Aliaksandr Yasinski, a tím přispěli k nádherné atmosféře celého večera, děkujeme.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.