Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2019

Tento rok opět proběhl koncert „DĚTI DĚTEM“ v kulturním domě v Novém Strašecí. Jednalo se již o XI. ročník a účastnily se ho děti z dětských domovů Tachov, Olomouc, Frýdlant, Plzeň a Nové Strašecí. Termín koncertu byl 22. 10. 2019 a během večera bylo možné vidět vystoupení kapel se zpěvem, taneční vystoupení  i scénku z historie. Opět nás přišla podpořit a dětem zazpívat paní Hanka Křížková a tento rok jsme měli na koncertě také vystoupení paní Jany Zenáhlíkové, která zpívá v Praze v muzikálech a je stálou členkou divadla v Kolíně. Skvěle moderovat Jan Lukavský a na začátku večera byl předán šek v hodnotě 50.000,- panu MUDr. Bočkovi, který již mnoho let pořádá ozdravné pobyty pro onkologicky nemocné děti z FN MOTOL. Na hosty čekal  uvítací přípitek  a zákusky, skvělou kávu a kakao pro děti po celý večer zajišťovala společnost Dallmayr. Všem patří veliké poděkování.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

80. narozeniny zakladatelky Klubu

Tento rok v září oslavila naše nejstarší členka a zakladatelka Klubu přátel dětí DD Jarmilka Dolejšková krásné kulaté narozeniny. Bylo jí 80 let a my bychom jí chtěli popřát především pevné zdraví a spoustu energie do dalších let.

Milá Jarmilko, přejeme ti, abys stále byla tou skvělou tetičkou pro všechny ty děti z DD, a abychom  my ostatní měli možnost i nadále čerpat z tvých zkušeností a názorů. Pevně doufáme, že mezi námi budeš ještě dlouhá léta tak aktivní a činorodá, jako tomu bylo do teď.

Léto 2019

Skončilo léto a s ním i prázdniny a my všichni doufáme, že si děti z DD prázdniny užily a budou mít na co vzpomínat. I tento rok jsme finančně přispěli na mezinárodní dětský tábor, který pořádá Rytířský řád Sv. Václava a kterého se účastní děti z DD z Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Tábor se konal opět v rekreačním areálu zátiší u obce Hamr na Jezeře. Součástí letního tábora byl i výlet do Polska a možnost zúčastnit se zde sportovní olympiády. Klub přátel dětí DD zajistil na táboře účast dvou zdravotnic, které děti učily, jak poskytnout první pomoc.

 

Dlouhodobě přispíváme i na ozdravný pobyt pro děti z DD Liptál.  Každý rok jezdí tyto děti do Chorvatska, kde se léčí z chronických zdravotních problémů, jako je astma nebo ekzém. Ale my věříme, že pobyt u moře, koupání a sluníčko nepůsobí jen na fyzické problémy těchto dětí, ale má pozitivní vliv na psychiku – na jejich trápení a bolesti, které nosí uvnitř.

 

 

 

 

A do třetice naše finanční pomoc putovala organizaci „Dobré víly dětem“, která svou činnost zahájila v roce 2015 a dává dětem to nejcennější – čas, pozornost a lásku. Tato organizace pořádá již 4. ročník letního tábora pro děti z DD. Tábor se konal od 10. 8. do 17. 8. v Jizbici pod Blaníkem a tento rok se ho účastnilo 58 dětí.

XII. Charitativní aukce

Klub pořádal tento rok již XII. Charitativní aukci výtvarných děl předních umělců v prostorách restaurace Žofín Garden.

Dražila se díla od Jiřího Anderleho, Ivany Barazi, Jiřího a Martina Boudy, Jana Brabence, Tomáše Bíma, Aleny Cikové, Alexandry Dětinské, Vladimíra Hally, Tomáše Hřivnáče, Evy Jandejskové, Vratislava Nohy, Borise Jirků, Kristiana Kodeta, Zuzany Kořistkové, Jarmily Králové, Dominika Mareše, Pavla Trucla, Eleny Muškiny, Milana Nováka, Alexandra Onishenka, Jiřího Slívy, Emmy Srncové, Karla Svolinského, Vladimíra Suchánka,  Josefa Velčovského, Vincence Vinglera, Bohunky Waage a  Světlany Žalmánkové.

Výtěžek aukce, kterou již tradičně moderoval Alexandr Hemala, byl celkem 899.000 CZK a bude použit na podporu sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů, na pomoc matkám handicapovaných dětí, na sportovní a kulturní akce dětí z dětských domovů, na podporu vzdělávání talentovaných dětí a na další aktivity, které Klub přátel dětí DD dlouhodobě podporuje.

Slavnostní večer –  nad kterým převzal záštitu místostarosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma – zahájila svým vystoupením zpěvačka Petra Černocká za doprovodu kytaristy Jiřího Pracného. Mediálním partnerem byl magazín Statuss a celý večer byl provoněn výbornou kávou od společnosti Dallmayr.

Veliký dík patří všem štědrým lidem, bez kterých by Klub přátel dětí dětských domovů nemohl charitativní projekty realizovat.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2018

V letošním roce pořádal Klub přátel dětí DD ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí již X. benefiční koncert „Děti dětem“. Koncert se konal 25. 10. 2018 v sále Městského kulturního centra v Novém Strašecí a záštitu nad ním převzal starosta města pan Mgr. Karel Filip. Jako minulý rok jsme se snažili zpříjemnit koncert dětem a přichystali pro ně občerstvení s výbornou čokoládou a zákusky, pro dospělé byla připravena káva a welcome drink. Náš koncert opět navštívila a zazpívala Bohumila Sommerová, která vyrůstala v dětském domově v Plzni. Velmi nás potěšila návštěva paní Hanky Křížkové, která jako každý rok bývá naším milým hostem a  děti z dětských domovů jsou vždy její přítomností nadšeni. V průběhu večera vystoupily děti z dětských domovů  Žatec, Olomouc, Tachov a Sázava. Všechny děti, ale i dospívající, byli perfektně připraveni, snažili se podat co nejlepší výkon a to jak ve hře na housle, tak ve zpěvu a tanci. My jim za to vyslovujeme veliké dík.

Jako minulé roky bylo vstupné na koncert dobrovolné, výtěžek byl věnován onkologicky nemocným dětem a to na ozdravné pobyty, které jsou pro jejich uzdravení velmi důležité.

Věříme, že si všichni koncert úžasně užili a těšíme se na příští rok, kde nás všechny děti přesvědčí o nadání a radosti z nově získaných dovedností.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mezinárodní tábor dětí z DD 2018

Klub přátel dětí DD již řadu let finančně přispívá na mezinárodní letní tábor pro děti z dětských domovů, který organizuje Rytířský řád Sv. Václava. Tohoto tábora se každý rok zúčastní více jak 100 dětí a vychovatelů z DD z Polska, Maďarska, Slovenské republiky, Chorvatska a České republiky. Tento rok se letní setkání konalo v rekreačním areálu Zátiší u obce Hamr na Jezeře v České republice v termínu od 1.7. do 13.7. 2018. V rámci letního pobytu měli děti a mládež možnost navštívit i město v Polské republice, kde se zúčastnily letní sportovní olympiády. Tento rok bylo téma tábora „Obelix a Asterix“, takže děti si připravovaly kostýmy na toto téma a absolvovaly různé hry a soutěže v tomto duchu. Některé členky Klubu strávily na táboře pár dní a byly svědky snahy vedoucích připravit pro děti co nejvíce zábavy, něco zajímavého je  naučit a všichni měli možnost si najít nové přátele.

A vše se jim výborně daří!

Nová spolupráce 2018

Tento rok jsme navázali spolupráci s organizací  DOBRÉ VÍLY DĚTEM, která byla založena v roce 2015 z důvodu pomáhat také dětem z dětských domovů. Mezi jejich aktivity patří individuální pomoc těmto dětem, hledání talentu a rozvíjení jejich silných stránek, doučování, ale i zajištění uměleckých kroužků v DD nebo rekreačně vzdělávací pobyty. Jednou z nich je i dětský tábor pro děti z DD, který se koná v srpnu v Jizbici pod Blaníkem a na který Klub přátel dětí DD finančně přispěl.

 

 

 

Naše spolupráce ale začala již na začátku tohoto roku, kdy Klub přátel dětí DD finančně přispěl na výcvik psa. Canisterapie je metodou pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na zdraví člověka prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Je nápomocen při rehabilitačním cvičení, hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty a je to důvěrník, kamarád a věrný společník.

XI. Charitativní aukce 2018

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí existuje již 21 let.  Vznikl v roce 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj

Činnost této organizace se z velké části daří financovat právě díky Charitativní aukci uměleckých děl známých osobností, kterou tento rok Klub pořádal již po jedenácté.  Aukce proběhla dne 3. 5. 2018 opět v prostorách restaurace Žofín Garden a opět se zde objevila díla od známých českých umělců, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Byli to: Jiří Anderle, Ivana Barazi,  Boris Jirků, Jiří  Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, František Ringo Čech, Vladimír Halla, Eva Jandejsková, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Josef Nálepa, Vratisla Noha, Alexander Onishenko, Jiří Slíva, Dominik Mareš, Josef Velčovský, Amma Srncová, Jaroslava Šetelíková, Bohunka Waage, Světlana Žalmánková a další.

Aukci s velkým úspěchem moderoval čestný člen spolku Alexandr Hemala a hudební ozdobou večera bylo vystoupení české zpěvačky Marcely Holanové.  Dohromady letos dražba vynesla 902 tisíc korun.

Výtěžek z aukce bude použit i nadále na aktivity Klubu, jimiž jsou sociální projekty společenské integrace mládeže z dětských domovů, na pomoc talentovaným dětem z dětských domovů a  na podporu vzdělávání a rozvíjení zájmových aktivit. Za 21 let činnosti jsme rozšířili naše aktivity i na pomoc matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní péči, dále realizujeme motivační kurzy vaření v azylových domech. Finančně přispíváme na materiál do chráněných dílen celodennímu stacionáři pro handicapované děti a dospívající v Rakovníku. Pomáháme stacionáři pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na canisterapii, hypoterpii a muzikoterrapii,ale snažíme se pomáhat i  dětem ze sociálně slabých rodin.

To vše můžeme realizovat díky všem skvělým a štědrým lidem, bez jejichž pomoci by Klub přátel dětí DD nemohl všechny charitativní projekty realizovat, a proto jim patří veliké díky.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2017

Dne 25. 10. 2017 jsme uspořádali ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí již IX. benefiční koncert „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v Městském kulturním centru v Novém Strašecí a záštitu nad ním převzal starosta města pan Mgr. Karel Filip.  V průběhu večera vystoupily jak malé, tak velké děti z dětského domova  Žatec, Olomouc, Tachov a Sázava. Mohli jsme vidět taneční vystoupení Berušky, nebo si poslechnout folklór ze západních Čech. V úvodu večera zazpívala jako host paní Hanka Křížková. Cílem koncertu bylo opět představit děti z dětských domovů ve městě, kde před dvaceti lety vznikl Klub přátel dětí DD a seznámit veřejnost s výsledky jejich činnosti.

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a pro všechny zúčastněné bylo přichystáno pohoštění jako poděkování za účast.  Výtěžek z koncertu je opět věnován onkologicky nemocným dětem z Fakultní nemocnice Motol.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

X. Charitativní aukce obrazů

Dne 3. 5. 2017 jsme uspořádali již X. charitativní aukci uměleckých děl známých umělců. Celou akci moderoval pan Alexander Hemala, kterému náleží velké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu. Pro všechny přítomné zde zazpíval významný český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr a tím přispěl k nádherné atmosféře večera, děkujeme.

Svá díla na tuto aukci věnovali umělci jako Jiří Anderle, Ivana Barazi, Adolf Born, Jiří Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, Alena Ciková, Vladimír Halla, Boris Jirků, Kristian Kodet, Alexandr Onishenko, Emma Srncová, Jarmila Králová, Dominik Mareš,  Taťana Macholdová, Michal Moravec, Josef Nálepa, Vratislav Noha, Tomáš Rohan, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Jaroslava Šetelíková, Robert Vano, Josef Velčovský,  Maxim Velčovský, Bohunka Waage, Václav Zoubek, Světlana Žalmánková, Zuzana Kořistková,  Xinben Huang.

Tento večer se povedlo získat neuvěřitelných 1.000.000 Kč, díky kterým můžeme i nadále realizovat naše projekty. Vřelé díky vám všem.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.