Činnost a projekty

Činnost v Klubu je dobrovolná, charitativní práce je vykonávaná všemi členy rady i řadovými členy sdružení bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

V souladu se stanovami občanského sdružení Kubu přátel dětí dětských domovů jsou všechny získané finanční prostředky vynaloženy na podporu následujících oblastí ve prospěch dětí z dětských domovů: podpora sportovního využití dětí a mládeže a dalších zájmových činností, podpora vzdělávání, podpora zdraví, podpora akcí s cílem zkvalitnit životní prostředí a podmínky pro život dětí v dětských domovech, podpora realizace sociálního projektu zaměřeného na budování tzv. Domů na půli cesty.

Dům na půli cesty formou dvou bytů, které Klub pořídil ze sponzorských darů, provozujeme od 1. 7. 1998 v Novém Strašecí. Jedná se o dva byty v běžné občanské zástavbě. Jeden pro tři dívky a druhý pro tři chlapce. V těchto bytech členky Klubu pomáhají dětem z dětských domovů, které po dovršení osmnácti let odcházejí z mateřského zařízení a nemají střechu nad hlavou. Členky Klubu jsou těmto velkým dětem průvodci při jejich vstupu do samostatného občanského života. Osmnáctiletí odchovanci z dětských domovů jsou věkem dospělí, ale sociálně nikoliv. Jsou bez rodinného zázemí a velice bezradní při jednání s příslušnými úřady a institucemi při vyřizování záležitostí spojených s jejich sociálním zabezpečením, hledáním zaměstnání.Mají problémy s vedením vlastní domácnosti a zejména nezvládají hospodaření s vlastními a velice nízkými příjmy. Často se jedná o jedince s mentálním handicapem, kteří jsou ale schopni s naší pomocí osvojit si všechny tyto potřebné dovednosti a návyky a vést po určité době samostatný život.

V popisovaných bytech mohou být naši svěřenci ubytovaní jen přechodně. Maximálně však na dobu tří let. Ti, kteří přes veškerou snahu nemají ani po třech letech finance na pořízení vlastního bytu a ani se jim nepodařilo zajistit finančně únosný podnájem, či ubytování, jsou postaveni před obdobný problém jako při odchodu z mateřského dětského domova. Rozdíl je pouze v tom, že jsou již schopni se o sebe postarat, pracují a moc chtějí pracovat i nadále, protože být na sociální podpoře považují za vlastní selhání, ale bohužel nejsou finančně tak silní, aby si byt pořídili. Získat státní byt bývá naprostou výjimkou, takže ani tuto možnost nemají a ubytovna pro bezdomovce již vůbec není vhodným řešením.

Proto jsme zahájili další etapu, navazující na provoz „Domu na půli cesty“. Tento projekt jsme pojmenovali „Domov“. Název projektu vystihuje touhu těch, kteří od nejútlejšího věku žili mimo vlastní rodinu v nejrůznějších zařízeních, po životě vlastním, svém domově. Znamená to tedy, že z Domu na půli cesty by tito jedinci měli možnost odejít z přechodného podnájmu do trvalého nájmu.

Projekt „Domov“ Rakovník se podařilo zrealizovat počátkem roku 2001. Prozatím jde o 1 byt, který obývají 3 chlapci, kteří úspěšně zvládli socializační proces v Domu na půli cesty v Novém Strašecí. Každý z chlapců obývá v tomto bytě samostatný pokoj.

Chráněné byty v Milovicích byly zprovozněny pro handicapované děti z DD v Nymburku 1. 2. 2002. Jedná se o 3 garsonky domu na půli cesty pro děti nad 18 let, 1 velký byt pro „rodinu“ 8-10 dětí ve věku 3-18 let o které pečují 2 tety a 1 strýc.

Projekt „Domov“ Velvary – vybudovaní dalších chráněných bytů ve spolupráci s městem Velvary. Po rekonstrukci objektu v Chržínské 47, vznikne 11 bytů. Z toho 5 pro děti z dětských domovů, 5 pro matky s dětmi a 1 bezbariérový pro invalidního občana. Dalším cílem je vybudovat v zrekonstruovaném domě pro uživatele těchto bytů, ale i další občany města, chráněnou dílnu. Tento projekt byl zahájen v září 2003 a dokončen má být do 31.12.2004. Provoz bude personálně a organizačně zajišťován městem Velvary za spolupráce „Klubu“.

Věříme rovněž, že se nám podaří oslovit ty správné osobnosti a organizace, a že se nám podaří pro naše projekty získat dostatečnou podporu.

Pokud jsme snad oslovili také Vás a máte možnost a zájem pomoci, uvádíme údaje potřebné k poskytnutí finančního daru. Pokud se snad chcete stát registrovaným členem KLUBU, můžete vyplnit přihlášku a zaslat na uvedenou kontaktní adresu.

Za Vaše rozhodnutí podpořit naše projekty děkuje za Klub přátel dětí DD

Jarmila Dolejšková