Nová spolupráce

 

Tento rok jsme navázali spolupráci s organizací  DOBRÉ VÍLY DĚTEM, která byla založena v roce 2015 z důvodu pomáhat také dětem z dětských domovů. Mezi jejich aktivity patří individuální pomoc těmto dětem, hledání talentu a rozvíjení jejich silných stránek, doučování, ale i zajištění uměleckých kroužků v DD nebo rekreačně vzdělávací pobyty. Jednou z nich je i dětský tábor pro děti z DD, který se koná v srpnu v Jizbici pod Blaníkem a na který Klub přátel dětí DD finančně přispěl.

 

 

Naše spolupráce ale začala již na začátku tohoto roku, kdy Klub přátel dětí DD finančně přispěl na výcvik psa. Canisterapie je metodou pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na zdraví člověka prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Je nápomocen při rehabilitačním cvičení, hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty a je to důvěrník, kamarád a věrný společník.