Podpora AD sv. Zdislavy – Fotogalerie

Akce podpořené v roce 2015 v AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.