XI. Charitativní aukce 2018

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí existuje již 21 let.  Vznikl v roce 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj

Činnost této organizace se z velké části daří financovat právě díky Charitativní aukci uměleckých děl známých osobností, kterou tento rok Klub pořádal již po jedenácté.  Aukce proběhla dne 3. 5. 2018 opět v prostorách restaurace Žofín Garden a opět se zde objevila díla od známých českých umělců, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Byli to: Jiří Anderle, Ivana Barazi,  Boris Jirků, Jiří  Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, František Ringo Čech, Vladimír Halla, Eva Jandejsková, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Josef Nálepa, Vratisla Noha, Alexander Onishenko, Jiří Slíva, Dominik Mareš, Josef Velčovský, Amma Srncová, Jaroslava Šetelíková, Bohunka Waage, Světlana Žalmánková a další.

Aukci s velkým úspěchem moderoval čestný člen spolku Alexandr Hemala a hudební ozdobou večera bylo vystoupení české zpěvačky Marcely Holanové.  Dohromady letos dražba vynesla 902 tisíc korun.

Výtěžek z aukce bude použit i nadále na aktivity Klubu, jimiž jsou sociální projekty společenské integrace mládeže z dětských domovů, na pomoc talentovaným dětem z dětských domovů a  na podporu vzdělávání a rozvíjení zájmových aktivit. Za 21 let činnosti jsme rozšířili naše aktivity i na pomoc matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní péči, dále realizujeme motivační kurzy vaření v azylových domech. Finančně přispíváme na materiál do chráněných dílen celodennímu stacionáři pro handicapované děti a dospívající v Rakovníku. Pomáháme stacionáři pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na canisterapii, hypoterpii a muzikoterrapii,ale snažíme se pomáhat i  dětem ze sociálně slabých rodin.

To vše můžeme realizovat díky všem skvělým a štědrým lidem, bez jejichž pomoci by Klub přátel dětí DD nemohl všechny charitativní projekty realizovat, a proto jim patří veliké díky.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.